Strona główna Katalog firm Dodaj firmę Edytuj firmę Kontakt
Witamy w branżowym katalogu firm podkarpackich - Twoim oknie na świat biznesu. Sprawdź także Super Ogłoszenia Przemyśl i zamieść ogłoszenie.
Kliknij
Super Ogłoszenia Przemyśl
Przemyśl24
Przemyski Serwis Informacyjny
Logowanie
Użytkownik:
Hasło:
Zarejestruj się »
Statystyki
zarejestrowani: 231
online: 1
REGULAMIN

1. Terminy używane w regulaminie


1.1 W serwisie Katalogpodkarpacie.pl używane są następujące terminy używane dalej w regulaminie których znaczenie jest następujące:

• Login – nazwa użytkownika definiująca go w serwisie którym jest nazwa alfanumeryczna podany podczas rejestracji oraz używany w trakcie logowania w serwisie

• Hasło – unikatowy zestaw znaków używany w trakcie logowania się do serwisu i wykorzystywany do uwierzytelnienia Użytkownika

• Użytkownik – osoba która przechodząc proces rejestracji w Serwisie zawiera umowę z Serwisem o świadczenie katalogowych oraz poprzez to posiada dostęp do funkcji i usług oferowanych przez serwis

• Rejestracja – proces wprowadzenia danych o Użytkowniku oraz utworzenia unikatowego Konta Użytkownika

• Logowanie – proces uwierzytelnienia osoby starającej się uzyskać dostęp do swojego Konta

• Konto – zbiór danych o Użytkowniku oraz jego wpisie i zdjęciach przechowywanych w Serwisie

• Wpis – informacja przechowywana w serwisie Katalogpodkarpacie.pl oraz udostępniana w konkretnej kategorii na stronach Serwisu

• Serwis – oznacza serwis Katalogpodkarpacie.pl2. Warunki użytkowania serwisu Katalogpodkarpacie.pl


2.1 Użytkownikiem serwisu może zostać każda fizyczna lub prawna.

2.2 Osoby chcące korzystać z serwisu muszą się zarejestrować a przy tym podać swój adres email oraz hasło dostępu do konta wraz z minimalnymi danymi o firmie.

2.3 W wyniku prawidłowej rejestracji w serwisie Katalogpodkarpacie.pl tworzone jest osobiste konto użytkownika serwisu, które chronione jest poprzez podanie loginu oraz wybranego przez użytkownika hasła.

2.4 Użytkownikowi nie wolno korzystać z konta innego użytkownika oraz udostępniać swojego konta innym osobom. Konta jak wpisy są niezbywalne pod każdym względem a ich właściciele zobowiązani są do utrzymania w tajemnicy loginu oraz hasła do konta.


3. Wpisy firm


3.1 Serwis nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami ani też nie odpowiada za prawdziwość i zgodność z faktem rzeczywistym wpisów Użytkowników.

3.2 Serwis nie gwarantuje możliwości doprowadzenia do finalizacji ogłoszenia oraz nie gwarantuje pomocy w żadnych innych czynnościach, które wykraczają poza udostępnione możliwości w ramach prowadzonego Serwisu, w szczególności: nie zapewnia pomocy w kontakcie pomiędzy Użytkownikami innej niż formularz do wysyłania wiadomości e-mail, nie zapewnia pomocy przy przewozie i magazynowaniu ogłaszanych Towarów jak i nie uczestniczy w finalizowaniu ogłoszenia.

3.3 Użytkownik wypełniając swój wpis ma możliwość wybrania kategorii, podkategorii pierwszego i drugiego rzędu aby określić rodzaj wpisu i czego ono dotyczy.

3.4 Użytkownik opisując firmę ma obowiązek jak najbardziej szczegółowo i zrozumiale opisać dodawaną firmę oraz warunki zawarcia umowy zbycia Towaru lub oferowania usługi.

3.5 W treści wpisu jak i w tytule mogą znajdować się informacje jedynie o zgłaszanej firmie i jej działalności oraz dane kontaktowe. Zezwala się dodanie adresów internetowych jedynie związanych z dodawaną firmą.

3.6 Liczba wpisów dodanych z jednego konta jest limitowana i wynosi jedną sztukę.

3.7 Serwis nie odpowiada za niewłaściwą i niezrozumiałą treść wpisu, niezgodną z stanem faktycznym firmy jak i błędne dane teleadresowe podane przez użytkownika. Zastrzega sobie także możliwość usunięcia wpisu lub zablokowania jego wyświetlania do czasu w razie gdy treść wpisu narusza prawa autorskie, regulamin Serwisu, polskie prawo lub jest niezgodny z ogólno przyjętymi normami formalno społecznymi, dobrym smakiem lub obyczajami.

3.8 Do wpisu Użytkownik może dodać logo w wyznaczonym formacie pliku i rozmiarze określonym w kilobajtach. Serwis nie odpowiada za zgodność treści oraz logo firmy z rzeczywistym stanem firmy. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia logo w przypadku gdy przedmiot narusza prawa autorskie, regulamin Serwisu lub polskie prawo.

3.9 Serwis zastrzega sobie wgląd w treść wpisów oraz ich cenzurę a w skrajnych przypadkach zablokowanie lub usunięcie wpisów oraz zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika.

3.10 Serwis nie archiwizuje ogłoszeń których termin wyświetlania został przekroczony lub które zostały usunięte przez użytkowników. W ramach usług Serwisu nie prowadzona jest historia konta i w gestii Użytkownika leży archiwizacja treści ogłoszeń jak i ich zdjęć.


4. Opłaty


4.1 Serwis Katalogpodkarpacie.pl w swojej wersji testowej jest całkowicie bezpłatny.

4.2 W późniejszym czasie zastrzegamy sobie prawo do wniesienia prowizji od niektórych funkcji serwisu o których wszyscy Użytkownicy zostano powiadomieni poprzez wiadomość email oraz informacje na stronie Serwisu.


5. Postanowienia końcowe i uwagi


5.1 Zabronione jest dodawanie wpisów które w jakikolwiek sposób łamią polskie prawo

5.2 Zabronione jest także dodawanie wpisów nieprawdziwych, mylących lub oczerniających innych użytkowników lub firmy.

5.3 Wszystkie dane osobowe Użytkowników są przechowywane zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności stosowaną przez Serwis.

5.4 W żadnym wypadku Serwis nie udostępnia przechowywanych danych osobowych innym podmiotom prawnym, instytucjom lub osobom fizycznym.

5.5 Każdy użytkownik który jest nie usatysfakcjonowany z świadczonych usług przez serwis Katalogpodkarpacie.pl może powiadomić o tym administratora Serwisu poprzez email lub telefon oraz domagać się zmiany tego stanu rzeczy poprzez poprawę obsługi świadczonych usług co jest jednoznaczne z wniesieniem reklamacji tylko w przypadku usług za które pobierana jest opłata lub prowizja. Wszystkie pozostałe uwagi od Użytkowników w tym błędy w działaniu serwisu, brak dostępu do całego serwisu lub jego poszczególnych usług, problemy związane z korzystaniem z jego usług oraz wszystkie problemy z usługami bezpłatnymi nie podlegają reklamacji oraz nie stanowią podstawy do roszczenia sobie praw do poprawienia tego stanu rzeczy na żadnej drodze postępowania sądowego.

5.6 Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do przechowywanych danych osobowych oraz żądać ich usunięcia z Serwisu, co jest jednoznacznym z wyrażeniem chęci zerwania zawartej podczas rejestracji umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem co skutkuje bezpowrotnym usunięciem Konta Użytkownika, jego wszystkich danych osobowych, aktualnie wyświetlanych wpisów oraz zawartych w nim zdjęć.

5.7 Usunięcie konta z Serwisu wykonywane jest przez jego administratora na wyraźne polecenie Użytkownika Serwisu tylko w przypadku przesłania takiej wiadomości używając adresu email zarejestrowanego w serwisie oraz gdy adres email użyty do wysłania takiej wiadomości pokrywa się z adresem email przypisanym do konta które ma być usunięte.

5.8 Serwis może bez podania wyraźnych przyczyn usunąć Konto Użytkownika w każdym momencie działania Serwisu.

5.9 Serwis Katalogpodkarpacie.pl gwarantuje sobie możliwość zmiany regulaminu informując o tym wszystkich Użytkowników Serwisu poprzez wiadomość email oraz informacje na stronie Serwisu.

5.10 Wszelkie nie wymienione w tym regulaminie sytuacje oraz nie uregulowane poprzez ten regulamin a dotyczące Serwisu i Użytkowników Serwisu podlegają regulacji odpowiednimi przepisami prawa Polskiego.


Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2009 r.

Podkarpacki Katalog Firm - Copyright © 2008 - www.katalogpodkarpacie.pl